Återkallelse av produkt

Artikelnummer: 33130010, 33130009, 33130011

Namn: SEEK’O BLOCK FLASH , 35,75 och 90 delar

Modeller: BA5001, BA5002 och BA5003

Barcode/batchcode: 4897067860403, 4897067860410, 4897067860427

Vi har fått till kännedom att en RAPEX anmälan gjorts i Frankrike angående SEEK’O BLOCK FLASH artiklarna. Enligt anmälan kan knappcellsbatteriet i flash-klossen frigöras, vilket innebär en kvävningsrisk för barnet och batteriet kan även förorsaka skador i magen om det sväljs. Anmälan har gjorts av de franska marknadsövervakningsmyndigheterna. Enligt varningssystemets anmälan måste produkterna återkallas från konsumenterna.

I dessa Flash-artiklar finns det 1, 3 eller 5 blinkande klossar som fungerar med knappcellsbatterier och dessa kan förorsaka farosituationer om de öppnas. Alla övriga artiklar i Seek’O Block serien, inklusive de övriga klossarna i dessa tre Flash-set är trygga och säkra att använda.

Om ni köpt någon av dessa Seek’O Block FLASH leksaker, kontakta vår kundtjänst ([email protected]) för att få pengarna tillbaka. Ta bort de blinkande delarna bland Seek’O Block FLASH klossarna, så är de övriga klossarna trygga att leka med.